داستان ما از یک رؤیا شروع شد، رؤیای هوای پاک


رؤیای هوای پاک باید رؤیای همه ما برای آینده زمین و انسان باشد. توجه به محیط زیست انسان، یعنی کره ی زیبای زمین وظیفه انسان است. انسانی که با رشد روزافزون فناوری، در حال آسیب رساندن به کره ی زمین است و بی توجهی به آن می تواند به تهدید حیات در آینده منجر شود. ازین رو ما در تلاش هستیم تا رؤیای انسان را به واقعیت تبدیل کنیم. رؤیای هوای پاک
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۳
هوای آلوده

آلودگی هوا و افزایش حملات آسم

مطالعات اخير انجام شده برروي موش هاي آزمايشگاهي در آمريكا نشان مي دهد كه آلودگي هوا بـه تنهايي براي شروع حمله حاد آسمي كفايت مي كند . پيش از اين تصور مي شد كه آلـودگي هـوا بـه تنهايي براي تحريك حمله آسم كافي نيست و به آلرژن هايي مثل پولن ها يا گرد و غبار منـزل بـراي التهاب مسير هوايي و پاسخ آلرژيك مجاري تنفسي نيازمنـد اسـت .
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۳

آلودگی هوا و اختلالات ژنتیکی

محققان كانادايي اعلام كردند آلودگي هوا باعث ايجاد جهش هاي ژني و انتقال ژن هـاي معيـوب بـه فرزندان و نسل هاي بعدي مي شود.
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۳

آلودگی هوا و اختلال در حافظه

تركيبات آلي فرار موجود در هوا در غلظت بالا باعث ايجاد اختلال در حافظه كوتاه مـدت افـراد مـي شود . چنان چه غلظت تركيبات آلي فرار در هوا افزايش يابد با تحريك چشـم ،بينـي و گلـو باعـث سردرد و اختلال در حافظه موقت افراد مي شود و در دراز مدت مي تواند احتمال ابتلا بـه سـرطان را افزايش دهد .
۱۰۰
کسب مقام دوم اختراعات در مسابقات جهانی سیلکون ولی