آذر ۲۹, ۱۳۹۶

بررسی تاثیر آلودگی‌های ناشی از مونواکسید کربن انتشار یافته در هوا توسط احتراق ناقص خودروها ( این مطلب به زودی تکمیل خواهد شد)

یکی از دلایل عمده آلودگی بالای خودرو‌های سواری، احتراق ناقص در مخزن بنزین خودرو‌ها و انتشار گاز مضر مونواکسید کربن است
آذر ۲۹, ۱۳۹۶

ویراسبز و محیط زیست

مسئله آلودگی هوا اگر یکی از حادترین مسائل ناشی از تمدن ماشینی نباشد بدون شک از بغرنج ترین آنها است چرا که هوا در همه جا گسترده است.