اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۳

آلودگی هوا و اختلالات ژنتیکی

محققان كانادايي اعلام كردند آلودگي هوا باعث ايجاد جهش هاي ژني و انتقال ژن هـاي معيـوب بـه فرزندان و نسل هاي بعدي مي شود.
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۳

آلودگی هوا و اختلال در حافظه

تركيبات آلي فرار موجود در هوا در غلظت بالا باعث ايجاد اختلال در حافظه كوتاه مـدت افـراد مـي شود . چنان چه غلظت تركيبات آلي فرار در هوا افزايش يابد با تحريك چشـم ،بينـي و گلـو باعـث سردرد و اختلال در حافظه موقت افراد مي شود و در دراز مدت مي تواند احتمال ابتلا بـه سـرطان را افزايش دهد .
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۳

مهمترین مواد آلوده کننده هوا

1اكسيد هاي كربن مانند مونوكسيد كربن و دي اكسيد كربن
.2تركيبات گوگردي مانند اكسيدهاي گوگرد سولفيد هيدروژن
.3تركيبات نيتروژن
.4تركيبات آلي مانند هيدروكربورها وآلوئيد ها
.5اكسيدكننده ها مانند ازون )(O3
.6ذرات
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۳
آلودگی بنزین در ایران

آلودگی هوا در جهان و ایران

آلودگی هوا چهارمین عامل مرگ و میر است. آمار بین المللی خسارات ناشی از آلودگی هـوا را نشـان می دهد که بیماری های ناشی از آلودگی هوا چهارمین رتبه مرگ ومیر را به خود اختصاص داده اند. به گزارش سازمان ملل متحد هر ساله ۳میلیون نفر از مردم جهان به دلیل آلودگی هـوا جـان خـود را از دست می دهند. فقط در فرانسه سالانه ۶هزار نفر به علت آلودگی هوا می میرند.