آذر ۲۶, ۱۳۹۹
خطرات باران اسیدی

باران اسیدی

يكي از مشكلات جدي محيط زيست كه امروزه بشر در اكثر نقاط جهـان بـا آن درگيـر اسـت، بـاران اسيدي مي باشد. باران اسيدي به پديده هايي مانند مه اسيدي و برف اسيدي كه بـا نـزول مقـادير قابـل تــــــوجهي اســــــيد از آســــــمان همــــــراه هســــــتند، اطــــــلاق مــــــيشـود.
آذر ۲۹, ۱۳۹۶

ویراسبز و محیط زیست

مسئله آلودگی هوا اگر یکی از حادترین مسائل ناشی از تمدن ماشینی نباشد بدون شک از بغرنج ترین آنها است چرا که هوا در همه جا گسترده است.
آذر ۲۹, ۱۳۹۶

بررسی تاثیر آلودگی‌های ناشی از مونواکسید کربن انتشار یافته در هوا توسط احتراق ناقص خودروها ( این مطلب به زودی تکمیل خواهد شد)

یکی از دلایل عمده آلودگی بالای خودرو‌های سواری، احتراق ناقص در مخزن بنزین خودرو‌ها و انتشار گاز مضر مونواکسید کربن است
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۳
هوای آلوده

آلودگی هوا و افزایش حملات آسم

مطالعات اخير انجام شده برروي موش هاي آزمايشگاهي در آمريكا نشان مي دهد كه آلودگي هوا بـه تنهايي براي شروع حمله حاد آسمي كفايت مي كند . پيش از اين تصور مي شد كه آلـودگي هـوا بـه تنهايي براي تحريك حمله آسم كافي نيست و به آلرژن هايي مثل پولن ها يا گرد و غبار منـزل بـراي التهاب مسير هوايي و پاسخ آلرژيك مجاري تنفسي نيازمنـد اسـت .