دستاوردها

مستندات و دست آورد های شرکت دانشبنیان دوراندیشان سبز ویرا


حاصل تلاش های شبانه روزی مجموعه ویرا سبز در سالهای اخیر کسب مدالها و تاییده هایی از سازمان های جهانی و داخلی مختلف بوده است که به چند نمونه از آنها اشاره خواهیم کرد

موضوع اختراع : فیلترسوخت بهینه ساز احتراق موتورهاي درون سوز بنزینی با هدف کاهش آلودگی و مصرف وسایل نقلیه

Fuel filter optimizer for combustion of engines in the gasoline drive with the aim of reducing pollution" "and consumption of vehicles

Download document

تاییده ی شرکت دوراندیشان سبز ویرا(ویراسبز) توسط کارگروه ارزیابی شرکتها و موسسات دانشبنیان

شرکتهای تایید شده در کارگروه ارزیابی شرکتها و موسسات دانشبنیان، تا زمانی که تاییدیه آنها در فهرست سامانه دانشبنیان (pub.daneshbonyan.ir) قرار دارد، میتوانند از مزایای قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان استفاده کنند و در صورت ارزیابی مجدد و عدم تایید شرکت، از این فهرست حذف خواهند شد

Download document

کسب مدال نقره مسابقات اختراعات آمریکا – سیلیکون ولی 2019 (www.SVIIF.com)

مجموعه ویرا سبز توانست به کمک فدراسیون بین المللی مخترعین IFIA اختراع خود را بدون حضور مخترعین در مسابقات جهانی سیلیکون ولی شرکت دهد و این اختراع بدون توانایی دفاع از ادای خود توانست مدل نقره مسابقات را کسب کند

Download document

شرکت عقاب افشان استفاده از این فیلتر با هدف کاهش آلودگی و مصرف وسایل نقلیه را توصیه کرده است

شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان - اسکانیا در ایران پس از بررسی دقیق محصول شرکت دانشبنیان دوراندیشان سبز ویرا تحت عنوان فیلتر سوخت بهینه ساز احتراق با هدف ماهش آلودگی و مصرف وسایل نقلیه، عملکرد این محصول را تایید نموده است.

Download document

تاییده ی مرکز مالکیت فکری، تجاری سازی و شرکت های فناور دانشگاه تهران

با توجه به بررسی های صورت گرفته توسط اساتید دانشگاه تهران، ادعای مجموعه ویراسبز، با عنوان " فیلتر سوخت بهینه ساز اختراق موتورهای درون سوز بنزینی با هدف کاهش آلودگی و مصرف وسایل نقلیه" از نظر جدی بودن و داشتن توآوری، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی قابلیت ثبت اختراع را دارا می باشد

Download document

home_politics_join_4

هم زبان با سیاره زیبا