مستندات و دستاورد های شرکت دانش بنیان دوراندیشان سبز ویرا


حاصل تلاش های شبانه روزی مجموعه ویرا سبز در سالهای اخیر کسب مدال ها و تاییدیه هایی از سازمان های جهانی و داخلی مختلف بوده است که به چند نمونه از آنها اشاره خواهیم کرد.

موضوع اختراع : فیلترسوخت بهینه ساز احتراق موتورهاي درون سوز بنزینی با هدف کاهش آلودگی و مصرف وسایل نقلیه

Fuel filter optimizer for combustion of engines in the gasoline drive with the aim of reducing pollution" "and consumption of vehicles

Download document

تاییدیه ی شرکت دوراندیشان سبز ویرا(ویراسبز) توسط کارگروه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان

شرکتهای تایید شده در کارگروه ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان، تا زمانی که تاییدیه آنها در فهرست سامانه دانش بنیان (pub.daneshbonyan.ir) قرار دارد، می توانند از مزایای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان استفاده کنند و در صورت ارزیابی مجدد و عدم تایید شرکت، از این فهرست حذف خواهند شد

Download document
کسب مدال نقره مسابقات اختراعات آمریکا – سیلیکون ولی 2019 (www.SVIIF.com)

مجموعه ویرا سبز توانست به کمک فدراسیون بین المللی مخترعین IFIA اختراع خود را بدون حضور مخترعین در مسابقات جهانی سیلیکون ولی شرکت دهد و این اختراع بدون توانایی دفاع از ادعای خود توانست مدل نقره مسابقات را کسب کند

Download document

شرکت عقاب افشان استفاده از این فیلتر با هدف کاهش آلودگی و مصرف وسایل نقلیه را توصیه کرده است

شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان - اسکانیا در ایران پس از بررسی دقیق محصول شرکت دانش بنیان دوراندیشان سبز ویرا تحت عنوان فیلتر سوخت بهینه ساز احتراق با هدف ماهش آلودگی و مصرف وسایل نقلیه، عملکرد این محصول را تایید نموده است.

Download document

تاییدیه ی مرکز مالکیت فکری، تجاری سازی و شرکت های فناوری دانشگاه تهران

با توجه به بررسی های صورت گرفته توسط اساتید دانشگاه تهران، ادعای مجموعه ویراسبز، با عنوان " فیلتر سوخت بهینه ساز احتراق موتورهای درون سوز بنزینی با هدف کاهش آلودگی و مصرف وسایل نقلیه" از نظر جدی بودن و داشتن نوآوری، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی قابلیت ثبت اختراع را دارا می باشد

Download document