ویراسبز و خبرگزاری ایسنا

ایسنا

اختراعی که بدون حضور صاحب ایده مدال نقره
مسابقات "سیلیکون‌ولی" را کسب کرد

اختراعات محیط زیستی

Iran Front Page

Iranian ‘Fuel Filter’ Wins Silver at Silicon Valley Invention Festival​

مقام دوم مسابقات جهانی اختراعات سیلیکون ولی

Vejword

خبر خوب کسب مدال نقره
در مسابقات سیلیکون‌ولی!

اختراع فیلتر بنزین

سیتنا

فیلتر بنزینی دوستدار محیط زیست در ایران ساخته شد.

مدال نقره شرکت ویراسبز

تی نیوز

راهکاری برای جلوگیری از خام سوزی سوخت های هیدروکربنی

اخبار ویراسبز

عصراقتصاد

مخترع ایرانی مدال نقره مسابقات اختراعات جهانی آمریکا را کسب کرد.